Sistemul CCR de gestionare a deşeurilor electrice şi electronice contribuie la protejarea mediului înconjurător prin preluarea responsabilităţii producătorilor de echipamente electrice şi electronice sau a terţilor care acţionează în numele lor în România pentru realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare şi valorificare a DEEE.

Deşeuri EEE