Dicţionar

Echipamente electrice şi electronice sau EEE - echipamentele care funcţionează pe bază de curenţi electrici sau câmpuri electromagnetice şi echipamentele de generare, transport şi de măsurare a acestor curenţi şi câmpuri, incluse în categoriile prevăzute în anexa nr. 1A şi destinate utilizării la o tensiune mai mică sau egală cu 1.000 volţi curent alternativ şi 1.500 volţi curent continuu.

 

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice sau DEEE - echipamentele electrice şi electronice care constituie deşeuri conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, inclusiv toate componentele, subansamblele şi produsele consumabile, parte integrantă a echipamentului în momentul în care acestea devin deşeuri.

 

Deşeuri istorice - DEEE provenite de la EEE introduse pe piaţă înainte de 1 ianuarie 2007

 

Producător - orice persoană fizică sau juridică, indiferent de tehnica de vânzare utilizată, inclusiv prin comunicare la distanţă, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 130/2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 51/2003, care:

  • produce şi comercializează EEE sub propria marcă;
  • revinde sub propria marcă echipamente produse de alţi furnizori, un revânzător nefiind considerat producător atunci când marca producătorului figurează pe echipament conform pct. anterior;
  • importă ori exportă, cu titlu profesional, EEE din sau în România. 

     

Distribuitor - orice persoană care furnizează pe baze comerciale EEE unei persoane care urmează să le utilizeze.

 

DEEE provenite de la gospodării particulare (B2C) - DEEE provenite de la gospodării particulare şi surse comerciale, industriale, instituţionale şi alte surse care, datorită naturii şi cantităţii lor, sunt similare celor provenite de la gospodării particulare.