Dicţionar

Echipamente electrice şi electronice, denumite în continuare EEE - echipamente care sunt dependente de curenţi electrici sau câmpuri electromagnetice pentru a funcţiona corespunzător şi echipamente pentru generarea, transferul şi măsurarea acestor curenţi şi câmpuri, proiectate pentru utilizarea la o tensiune nominală de maximum 1.000 de volţi, pentru curent alternativ, şi 1.500 de volţi, pentru curent continuu;

 

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice, denumite în continuare DEEE - echipamentele electrice şi electronice care constituie deşeuri în sensul pct. 9 din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, inclusiv componentele, subansamblele şi produsele consumabile care fac parte integrantă din produs în momentul în care acesta devine deşeu

 

Producător - orice persoană fizică sau juridică care, indiferent de tehnica de vânzare utilizată, inclusiv comunicarea la distanţă astfel cum este definită în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative:

(i)are sediul în România şi fabrică EEE sub propriul nume sau propria marcă comercială sau ale cărui EEE sunt proiectate sau fabricate şi comercializate sub propriul nume sau sub propria marcă comercială, pe teritoriul României;

(ii)are sediul în România şi revinde pe teritoriul României sub propriul nume sau propria marcă comercială echipamente produse de alţi furnizori, un revânzător nefiind considerat "producător" atunci când marca producătorului figurează pe echipament conform pct. (i);

(iii)are sediul în România şi introduce pe piaţa naţională, cu titlu profesional, EEE dintr-o ţară terţă sau dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene; sau

(iv)vinde EEE prin mijloace de comunicare la distanţă direct gospodăriilor particulare sau utilizatorilor în afara gospodăriilor particulare, în România şi are sediul într-un alt stat membru sau într-o ţară terţă.

Orice persoană care asigură în mod exclusiv o finanţare, în cadrul sau în temeiul unui contract de finanţare, nu este considerată "producător" decât în cazul în care acţionează ca producător în sensul pct. (i)-(iv);

 

Distribuitor - orice persoană fizică sau juridică din lanţul de aprovizionare, care face un EEE disponibil pe piaţă. Această definiţie nu împiedică un distribuitor să fie, în acelaşi timp, producător în sensul lit. g);

 

DEEE provenite de la gospodării particulare - DEEE provenite de la gospodării particulare şi DEEE de origine comercială, industrială, din instituţii şi din alte surse care, datorită naturii şi cantităţii lor, sunt similare celor provenite de la gospodării particulare. Deşeurile provenite din EEE care ar putea fi utilizate atât de gospodării particulare, cât şi de utilizatori în afara gospodăriilor particulare sunt considerate drept DEEE provenite de la gospodării particulare;