Procesul Operaţional

Raportarea datelor prin CCR NET

Participanţii la sistemul CCR RELECTRA de gestionare a deşeurilor raportează lunar, trimestrial sau anual numărul şi cantităţile de aparatură EEE introduse pe piaţă cf. anexei 3 din OUG 5/2015 până la 14.08.2018 și cf anexei 4 din OUG 5/2015 din 15.08.2018.

  • EEE produse în ţară
  • EEE importate

Pe baza acestei raportări are loc facturarea aferentă perioadei corespunzătoare. Cantităţile totale raportate de către toţi producătorii din sistem vor fi raportate împreună cu datele referitoare la colectare/reciclare către ANPM până la 30 aprilie a fiecărui an, pentru anul anterior.
 

Procesele de colectare/reciclare a DEEE

CCR RELECTRA pune gratuit la dispoziţia producătorilor containere adecvate de colectare pentru DEEE şi asigură ridicarea şi transportul acestora către reciclatori. Toate aceste procese sunt monitorizate prin sistemul CCR NET, asigurând o transparenţă totală a operaţiunilor. CCR asigură, prin contracte cu prestatorii de servicii autorizaţi, atingerea ratei de colectare 45% din cantităţile introduse pe piaţă de către producători. Selectarea prestatorilor de servicii are la bază criterii stricte de calitate, capacitate şi preţ.