31 octombrie 2016

2. Regulament de participare în cadrul Campaniei de colectare a Deșeurilor de Echipamente Electrice și Electronice a Deșeurilor de Baterii și Acumulatori portabili din Unitățile de învățământ „Olimpiada deşeurilor”

CCR Logistics System Ro SRL și CCR Rebat Ro SRL în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Covasna, Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna și S.C. TEGA S.A. Covasna  organizează în perioada 15 Octombrie 2016 – 10 Iunie 2017  Campania de colectarea a Deșeurilor de Echipamente Electrice și Electronice (inclusiv deșeuri de surse de iluminat)și a Deșeurilor de Baterii și Acumulatori portabili  „Olimpiada deşeurilor”.

Pentru a asigura șanse egale la înscrierea în concurs, acesta se organizează pentru grupe de gradinită și clase de elevi și/sau grupe de elevi de 25-30 copii. Numărul de clase/grupe de elevi înscriși nu este limitat. Perioada în care elevii claselor/grupelor pot aduce DEEE-uri (inclusiv deșeuri de surse de iluminat) şi DBA portabile, este 15 octombrie 2016 – 10 iunie 2017, cantităţile colectate se vor depozita la punctul de colectare special amenajat din cadrul școlii, deşeurile strânse se vor contabiliza în cadrul concursului. 

Premiile finale vor fi acordate claselor/grupelor de elevi, pe baza celor mai mare cantități cumulate de deseuri colectate ( DEEE si DBA) și constau în echipamente  electrice și electronice.

Regulament >