Ştiaţi că

Este interzisă abandonarea, aruncarea sau eliminarea necontrolată a deşeurilor şi amestecarea diferitelor categorii de deşeuri periculoase, precum şi al deşeurilor periculoase cu deşeuri nepericuloase

Deţinătorii/producătorii de deşeuri au obligaţia:

  • să separe deşeurile, în vederea valorificării sau eliminării acestora
  • să predea deşeurile, pe bază de contract, unor colectori sau unor operatori autorizaţi care desfăşoară operaţiuni de valorificare sau de eliminare sau să asigure valorificarea ori eliminarea deşeurilor prin mijloace proprii
  • să nu amestece diferitele categorii de deşeuri periculoase sau deşeuri periculoase cu deşeuri nepericuloase – să selecteze deşeurile de echipamente electrice şi electronice, precum şi deşeurile de baterii şi acumulatori şi să nu le arunce împreună cu deşeurile menajere

 

Persoanele fizice au următoarele obligaţii:

  • să depună separat deşeurile de echipamente electrice şi electronice şi deşeurile de ambalaje reciclabile acolo unde există recipiente special destinate acestui scop
  • să nu abandoneze şi să nu depoziteze deşeurile în afara locurilor special amenajate

Vă rugăm să vă alăturaţi eforturilor noastre de protejare a mediului. Depuneţi deşeurile electrice, bateriile şi acumulatorii uzaţi precum şi ambalajele numai la punctele de colectare corespunzătoare.
 

Simbolul care indică faptul că deşeurile respective fac obiectul unei colectări separate îl reprezintă o pubelă barată cu o cruce, ca în imaginea următoare